Profil společnosti


Kovodružstvo výrobní družstvo PlzeňKovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni, v.d. bylo založeno zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl DrXXVI 55 dne 8.4. 1932. Po dlouholetém vývoji vlastnických vztahů je jeho současným jednatelem a současně předsedou družstva pan Josef Pelc.

Kovodružstvo, výrobní družstvo v Plzni, v.d. působí v oblasti lehkého strojírenství. Nabízíme komplexní služby v oblasti zámečnictví, nástrojářství, obráběčství a gavanizérství. Na zákazníka a jeho potřeby pohlížíme komplexně a díky tomu jsme schopni nabízet služby, které vyhovují jeho požadavkům na kvalitu a funkčnost a zároveň splňují požadavky norem.

 

Velká část produkce je exportována především do SRN, Rakouska, Slovenska, Holandska a Švýcarska. Důležitou součástí činnosti družstva jsou také výroby určené pro další zpracování v průmyslu a dodávky pro zahraniční trhy, a to jak finální výrobky, tak i různé kooperační díly zhotovené na základě výkresové dokumentace zákazníka, zejména se jedná o kovovýrobu, lisování a obrábění. Kovodružstvo Plzeň nabízí také galvanické zinkování a eloxování hliníku.

Důležitým prvkem řešení je optimalizace nákladů tak, aby za vynaložené prostředky zákazník obdržel maximální kvalitu. Součástí strategie firmy je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a proto se vedení družstva rozhodlo v roce 2014 certifikovat svůj systém managementu kvality zavedený podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.


Hlavní cíl společnosti:

Nejúspěšnější firma v oblasti galvanování a eloxování v Plzeňském kraji. Spolehlivý a rychlý výrobce malosériových výrobků z kovu.

Cílem společnosti je poskytování komplexních služeb zákazníkovi v těchto oblastech:

  • galvanického pozinkování
  • eloxování
  • malosériové a kusové kovovýroby

 

Závazek a dlouhodobé záměry společnosti

Soustavným udržováním a zdokonalováním systému řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 se vedení firmy zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému řízení, dodržování legislativy platné jak v ČR, tak i v zemi zákazníka.